Årsmøtedokumenter

Submitted by
Arne Martin Vik
Publisert
20. mars 2023

Vedlagt følger dokumentasjon til årsmøte 2023. Årsmøte holdes torsdag 23. mars kl 19:30 i Bjørnsletta flerbrukshall

Vi sees